Môj príbeh

Ako vznikla Simina útulňa

Pred pár rokmi ma moje telo zastavilo. Chcelo prestávku a zmenu. Už nechcelo čakať a nechať sa chlácholiť sľubmi, že spomalím, zreorganizujem svoj život a najmä myslenie. Stále sa mi to nedarilo. Vždy bolo niečo dôležitejšie, prvoradejšie, súrnejšie, neodkladnejšie atď. Svoje sily som prepínala a nedbala na signály tela a duše. Tak som dostala od tela stopku a šancu na zmenu svojho spôsobu života. Vo všetkom bytí. 

Vďaka svojej rodine a úžasným ľuďom, ktorých som na svojej ceste k zmene spoznala sa mi podarilo opäť naštartovať fyzicky aj psychicky. Skúsenosti s chronickou bolesťou a ostatné skúsenosti s prácou na sebe sa snažím pretransformovať a využívať ich aj v práci s ľuďmi, ktorí ma vyhľadajú. Spolu s nimi objavujeme spôsoby a možnosti ako nájsť cestu k sebe a spokojnému životu.

Postupne, ako sa môj život znova stabilizoval, vznikla aj myšlienka podeliť sa s hlbokou osobnou skúsenosťou so zvládaním náročných životných situácií. Začala som písať svoje myšlienky a najmä pocity. Otvorila som svoju 13.komnatu. Mnohé texty vznikali pre mňa v najbolestnejších časoch fyzickej, emocionálnej vyčerpanosti. Možno nie sú najveselšie, ale sú najpravdivejšie. Popri liečení tela som aj čítala, vzdelávala sa, a samozrejme keď mi to telo už dovolilo, začala som sa pravidelne a veľa hýbať. Všetko to úsilie investované do vlastnej úzdravy išlo na môj vkus príliš pomaly. Malo to však zmysel. Naučilo ma to spomaliť, viac vnímať seba a okolie. Proces svojej zmeny nepovažujem za ukončený. Je to moja cesta na pokračovanie, až do konca. Teraz už viem, že mám v sebe silu prijať aj neľahké veci a verím, že si s nimi poradím. 

A tu už treba povedať, že názov Simina útulňa ma napadol v noci, v posteli. Myšlienky sa mi formulujú najlepšie neskoro večer a veľakrát si želám, aby už niekto vymyslel technológiu, ktorou by sa mi tie myšlienky pre zaspaním niekde nahrali a ja ich budem mať zapísané a uložené pre ďalšie spracovanie. Žiaľ, zatiaľ to tak nie je, takže trénujem pamäť a ráno sa rozpamätávam a následne sa na seba hnevám, že som si to v noci nepoznačila.

Pre mňa v ťažkých časoch bolo prvoradou úlohou nájsť zdroje, z ktorých by som čerpala energiu pri svojej liečbe. Potrebovala som nejaký priestor, kde by som sa mohla na chvíľu stíšiť, nemyslieť na bolesť, nadýchnuť sa pred ďalším ťažkým krokom vpred, ale si aj poplakať a vykričať sa, keď sa mi veci zdali neprekonateľné. Myslím, že každý občas potrebujeme také miesto, kde môžeme byť samy sebou, bez toho, aby sme boli videný.

A útulne na to vždy slúžili a slúžia. Pomáhajú v núdzi pútnikom, ktorý zablúdili alebo potrebujú načerpať silu pred ďalšou cestou. Sú to malé, jednoduché príbytky na odľahlých miestach, ktoré sa využívajú v nepriaznivých podmienkach. 

V Siminej útulni Vám ponúkam priestor na sebapoznávanie, načerpanie síl, na inšpiráciu novými myšlienkami alebo len tak, na oddych. Pozývam Vás na rozhovor, na zdieľanie zážitkov, na nové impulzy pre lepší život. Simina útulňa je tu pre naštartovanie a podporu Vašich životných cieľov.

 

Absolvované kurzy a vzdelávacie programy

  • Odborný vzdelávací program Ligy za duševné zdravie SR – Prevencia suicidií u stredoškolskej mládeže. 
  • Akreditovaný odborný kurz v Hélio – centrum pro duševní zdraví s.r.o. – Alpha Nursing-popôrodná starostlivosť. 
  • Odborné vzdelávanie organizované Ligou za duševné zdravie SR – Duševné zdravie detí. 
  • Odborný kurz Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – Autogénny tréning.
  • Odborný kurz Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – Jacobsonova progresívna svalová relaxácia. 
  • Intenzívny seminár Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti – Sen a sebapoznávanie. 
  • Odborný vzdelávací program WELKO Team s.r.o. – Poradca pre výživu. 
  • Špecializované školenie k nutričnému softvéru spoločnosti Planeat.