SIMINA ÚTULŇA

V Siminej útulni Vám ponúkam priestor na sebapoznávanie, načerpanie síl, na inšpiráciu novými myšlienkami alebo len tak, na oddych. Pozývam Vás na rozhovor, na zdieľanie zážitkov, na nové impulzy pre lepší život. Simina útulňa je tu pre naštartovanie a podporu Vašich životných cieľov.

KTO SOM?

Volám sa Simonne Vaďurová, ale ľudia mi hovoria Sima.

 

Absolvovala som na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore biológia. Po štúdiu som sa venovala rodičovským povinnostiam a pracovala som s manželom v rodinnej firme. Ako dcéra rástla, tak som si uvedomovala, že si potrebujem naplniť aj profesijné ambície. Opäť som nastúpila do školy. Na filozofickej fakulte  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave som ukončila štúdium v odbore psychológia. Počas tohto štúdia som začala pracovať v občianskom združení Liga za duševné zdravie SR ako vedúca kancelárie a neskôr ako projektová manažérka. Liga mi poskytla výbornú platformu pre moje ďalšie vzdelávanie a prax. Priamou účasťou na projektoch zameraných predovšetkým na edukáciu a pomoc ľuďom s psychickými poruchami som získavala skúsenosti nielen odborné, ale práca s ľuďmi mi pomohla nadobudnúť aj komunikačné zručnosti. 

Po ukončení spolupráce s Ligou pracujem ako psychologička v súkromnej praxi. Doplnila som si vzdelanie o nutričné poradenstvo. Venujem sa odbornému psychologickému vzdelávaniu, podpore a sprevádzaniu ľudí v náročných životných situáciách, v procese sebapoznávania a sebarealizácie, v budovaní zdravého životného štýlu, v nácviku relaxačných metód a nutričnému poradenstvu.

(viac o mne…)

Venujem sa odbornému psychologickému vzdelávaniu, podpore a sprevádzaniu ľudí

v náročných životných situáciách,
v procese sebapoznávania a sebarealizácie,
v budovaní zdravého životného štýlu,
v nácviku relaxačných metód,
nutričnému poradenstvu.

Sebapoznávanie, Sebavedomie, Sebarozvoj, Sebarealizácia

Stres, Úzkosť, Stres manažment

Poruchy príjmu potravy, Stravovacie správanie, Nutričné poradenstvo

Výkon, Únava, Vyčerpanie

Relaxácia – Autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia

Zmena životného štýlu, Motivácia, Kvalita života, Potenciál

Verbálna a neverbálna komunikácia, Asertívne správanie

Medziľudské vzťahy, Vzťahová väzba

15 Eurkonzultácia (50 min)
Individuálne poradenstvo – 1. konzultácia / nastavenie spolupráce
  • Nastavenie spolupráce v oblasti psychologického/výživového poradenstva, zdravého životného štýlu podľa potrieb klienta.
70 Eurnutričné poradenstvo / 1 klient
Výživové poradenstvo – optimalizácia stravovacieho správania klienta
  • Individuálne nutričné poradenstvo (50 min. konzultácia) + vytvorenie stravovacieho plánu s jedálničkom s receptami na 14 dní + odborné odporúčania
30 Eurstretnutie (50 min)
Poradenstvo v oblasti sebarozvoja a zdravého životného štýlu
  • Individuálna práca s klientom podľa zistených potrieb a cieľov klienta.

REFERENCIE

"Po konzultácii so Simonne som sa začala približovať k svojim cieľom. Cítim sa veselšie, sebavedomejšie a som so sebou viac spokojná. Najlepšie na tom je, že celý jedálniček je presne podľa mojej chuti. Sú to hlavne rozmanité a pritom väčšinou nenáročné chutné recepty."
Soňa Borošová
"Osobný prístup, zapracovanie všetkých mojich požiadaviek, kontrolná konzultácia, či mi všetko vyhovuje a čo by som ešte potrebovala zmeniť - takto si predstavujem ideálneho výživového poradcu."
MUDr. Ivana Jakabovičová
"Prijemný a odborný pristup. Dodanie jedálnička s kompletným rozpisanim jedál je mega :) je super to mať. Možnosť prediskutovania veci/problémov kedykoľvek :) "
Vlado Polák ml.

NAPÍŠTE MI